ต้นไม้ไทย

ต้นไม้เล่าเรื่อง : ทุก ๆ อย่างเกี่ยวกับต้นไม้

กล้าไม้คัดแล้ว พันธุ์แท้ คุณภาพดี ส่งถึงที่ทั่วประเทศ

กล้าชาอัสสัม / อู่หลง เริิ่มที่ 10 บาท
แหล่ง : ดอยแม่สลอง
ชนิด : ปักชำ
พันธุ์แท้ใส่ถุงดำ สูงประมาณ 30 ซม. รากแตกเต็มถุงพร้อมปลูก

กาแฟทุกพันธุ์ เริิ่มที่ 7 บาท
แหล่ง : จ.เชียงราย – ดอยช้าง ดอยแม่สลอง ดอยตุง
ชนิด : เพาะเมล็ด
มีทุกพันธุ์ สูงประมาณ 30 ซม. รากแตกเต็มถุงพร้อมปลูก

ไผ่กิมซุ่ง ไผ่ไต้หวัน ไผ่นอกฤดู เริิ่มที่ 50 บาท
แหล่ง : ปราจีนบุรี
ชนิด : ตอนกิ่ง / ปักชำ
สูงประมาณ 50-80 ซม. รากแตกเต็มถุงพร้อมปลูก

สอบถามเพิ่มเติม
คุณเอ๊กซ์ 0927638088