ครีโซซิม-เมทิล(Kresoxim-methyl)

กลุ่มสารเคมีOxyimnoacetate

โรคพืชที่กำจัดได้ โรคแอนแทรกโนส โรคใบจุด ราแป้ง โรคเน่าที่เกิดจาเชื้อไฟท๊อปทอร่า โรคที่เกิดทางใบ กะโรคที่เกิดจาเชื้อราอื่นๆอีกหลายชนิด

พืชที่ใช้

พืชผัก กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับทั่วไป

สูตรผสม 50%WG

อัราการใช้และวิธีใช้

4 กรัม/น้ำ 20ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วใบและบริเวณเกิดโรค

ข้อควรรู้

-แถบสีสีน้ำเงิน

-ความเป็นพิษเป็นพิษต่อปลา

-สามารถใช้ผสมกับสารเคมีกำจัดโรคพืชตัวอื่นได้