คาร์เบนดาซิม

กลุ่มสารเคมี Benzimidazole
คุณประโยชน์

  • สารป้องกันกำจัดโรคพืชชนิดดูดซึมที่อยู่ในสูตรน้ำ
  • สามารถดูดซึมผ่านทางรากและส่วนที่มีสีเขียวของพืช
  • มีการเคลื่อนย้ายแบบ acropetal ในพืช

ออกฤทธิ์ป้องกันกำจัดโรคพืชได้มากชนิดและกว้างขวาง เช่น โรคใบจุด โรคใบขีด โรคใบไหม้ โรคแอนแทรคโนส โรคเน่าดำ โรคราแป้ง โรคผลเน่า
พืชที่แนะนำใช้
ไม้ผล เช่น มะม่วง  ทุเรียน  เงาะ มังคุด ลำไย ลิ้นจี่ ส้ม ลางสาด ลองกอง และองุ่น ฯลฯ
พืชไร่ เช่น ข้าว อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง  ปาล์มน้ำมัน ถั่วเหลือง และถั่วลิสง
พืชผักกินใบ เช่น คะน้า กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก บล็อคโคลี่ ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี
พืชผักกินผล เช่น พริก มะเขือเทศ แตงโม แตงกวา ฟักทอง แตงร้าน แคนตาลูป ถั่วฝักยาว หน่อไม้ฝรั่ง มะเขือม่วง กระเจี๊ยบเขียว
พืชผักกินหัว เช่น หอม กระเทียม หอมหัวใหญ่ มันฝรั่ง  มันเทศ เผือก
คุณสมบัติ
1. สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราชนิดดูดซึม (Systemic fungicide) ชนิดป้องกันและกำจัดเชื้อรา(Protective and curative action)
2. ออกฤทธิ์ป้องกันและกำจัดเชื้อราได้กว้างขวาง (Broad spectrum fungicide)

คำแนะนำการใช้

พืช โรคพืชเป้าหมาย อัตราใช้ /ต่อน้ำ 20 ลิตร วิธีการใช้
ข้าว ใบจุดสีน้ำตาล (Helminthosporium oryzae) 30-40 มล. ฉีดพ่นเมื่อพบการระบาดทุก 7 -10 วัน
ใบขีดสีน้ำตาล (Cercospora oryzae) 30-40 มล. ฉีดพ่นเมื่อพบการระบาดทุก 7 -10 วัน
กาบใบแห้ง (Thanatephorus cucumeris) 30-40 มล. ฉีดพ่นเมื่อพบการระบาดทุก 7 -10 วัน
ใบไหม้ (Pyricularia oryzae) 30-40 มล. ฉีดพ่นเมื่อระยะแทงรวงทุก 7 วัน 2 ครั้ง
ถั่วเหลือง แอนแทรคโนส ( Colletotrichum gloeosporioides) 30-40 มล. ฉีดพ่นเมื่อพบการระบาดทุก 7 -10 วัน
พืชผักตระกูลกะหล่ำ ใบจุด (Alternaria brassicicola)
แอนแทรคโนส (Colletotrichum sp.)
ราแป้ง (Gloeosporium concentricum)
30-40 มล. ฉีดพ่นเมื่อพบการระบาดทุก 7 -10 วัน
หอมหัวใหญ่ หอมแดง กระเทียม ใบจุดสีม่วง (Alternaria porri)
หอมเลื้อยหรือแอนแทรคโนส (Colletotrichum gloeosporioides)
30-40 มล. ฉีดพ่นเมื่อพบการระบาดทุก 7 -10 วัน
มะเขือเทศ แอนแทรคโนส (Colletotrichum gloeosporioides) 30-40 มล. ฉีดพ่นเมื่อพบการระบาดทุก 7 -10 วัน
พริก แอนแทรคโนส (Colletotrichum sp.) 30-40 มล. ฉีดพ่นเมื่อพบการระบาดทุก 7 -10 วัน
หน่อไม้ฝรั่ง ต้นไหม้ (Phomopsis juniperovora) 30-40 มล. ฉีดพ่นเมื่อพบการระบาดทุก 7 -10 วัน
กุยช่าย แอนแทรคโนส (Colletotrichum gloeosporioides) 30-40 มล. ฉีดพ่นเมื่อพบการระบาดทุก 7 -10 วัน
กล้วยไม้ ใบจุด (Phyllostictina pyriformis) 30-40 มล. ฉีดพ่นเมื่อพบการระบาดทุก 7 -10 วัน
มะม่วง แอนแทรคโนส (Colletotrichum gloeosporioides)
ราแป้ง (Oidium sp.)
30-40 มล. ฉีดพ่นเมื่อพบการระบาดทุก 7 -10 วัน
เงาะ ราแป้ง (Oidium sp.) 30-40 มล. ฉีดพ่นเมื่อพบการระบาดทุก 7 -10 วัน
ส้ม แอนแทรคโนส หรือ ราเข้าขั้ว
(Colletotrichum gloeosporioides)
สะแค็บ (Sphaceloma fawcettii)
เมลาโนส (Diaporthe citri)
ใบจุด (Phyllosticta sp.)
30-40 มล. ฉีดพ่นเมื่อพบการระบาดทุก 7 -10 วัน
ลำไย ใบจุดดำ (Colletotrichum gloeosporioides) 30-40 มล. ฉีดพ่นเมื่อพบการระบาดทุก 7 -10 วัน
องุ่น แอนแทรคโนส (Colletotrichum sp.)
ราแป้ง (Oidium sp.)
เถาแห้ง (Melanconium fuligineum)
30-40 มล. ฉีดพ่นเมื่อพบการระบาดทุก 7 -10 วัน