ฟลูไตรอะฟอล

สารสำคัญ : ฟลูไตรอะฟอล (flutriafol)……………………………12.5% SC

คุณสมบัติ

   จอยท์ สารป้องกันกำจัดโรคพืชชนิดดูดซึม สามารถดูดซึมเข้าสู่ต้นพืชได้ทั้งทางรากและทางใบ  โดยจอยท์จะเข้าไปยับยั้งการสร้างเส้นใยของเชื้อราสาเหตุโรคพืช ทำให้เชื้อราหยุดการเจริญเติบโต และตายในที่สุด สามารถป้องกันกำจัดโรคพืชได้หลายชนิด เช่น โรคราสนิมลีลาวดี โรคใบติดทุเรียน โรคราแป้ง โรคใบจุด เป็นต้น

เหมาะสำหรับ ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ

อัตราและวิธีการใช้

อัตรา 20-40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7 วัน เมื่อพบการระบาดของโรค