ฟอสฟอรัสแอซิด

ชื่อสามัญ สารฟอสฟอรัส แอซิด (Phosphorous acid) 42 % W/V
รายละเอียด
สรรพคุณ สร้างภูมิค้มกันและความต้านทานให้ต้นพืช กระตุ้นการแตกรากฝอย
สามารถเคลื่อนย้ายได้ทั่วทุกส่วนของพืช คือ ขึ้นสู่ยอด และลงสู่ราก
ใช้ได้ทั้งฉีดพ่นทางใบ และอัดฉีดเข้าลำต้น
มีผลในการป้องกันกำจัดโรครากเน่า โคนเน่า ไส้เน่า เน่าดำ จากเชื้อไฟท๊อปธอร่าในกล้วยไม้ ส้ม ทุเรียน สะละ พืชผักต่าง ๆ
วิธีการใช้ กล้วยไม้ : ป้องกัน ฉีดพ่นทางใบทุก -2 เดือน อัตรา 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
รักษา ฉีดพ่นทางใบทุก 7-14 วัน อัตรา 50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
ส้ม ทุเรียน สะละ : ฉีดพ่นทางใบทุก2-3 เดือน อัตรา 50-100 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร