อะซ็อกซีสสโตรบิน(azoystrobin)

เป็นสารกำจัดโรคพืช ประเภทดูดซึมที่ออกฤทธิ์กำจัดโรคพืชได้กว้างขวาง

โรคพืชที่กำจัดได้

แอนแทรกโนส  ใบไหม้ ใบจุด ใบจุดสีดำ ราสนิมขาว  และโรคพืชอื่นๆ

พืชที่ใช้

กุหลาบ เบญจมาศ ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักอื่นๆและพืชผักผลไม้ทั่วไป

สูตรผสม 25% เอสซี

อัตราใช้และวิธีการใช้

2.5-20ซีซี ผสมน้ำ 20ลิตร พ่นให้ทั่วต้นพืช เมื่อพบว่ามีโรคพืชเริ่มระบาท

 ข้อควรรู้

-มีพิษปานกลาง