เบโนมิล

สารสำคัญ : Methyl 1 – ( butylcarbamoyl) – benzimidozol -2ylcarbamate 50% WP.

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช อันมีสาเหตุจากเชื้อรา โรคแอนแทรคโนส, โรคใบจุด , โรคใบไหม้ , โรคกาบใบแห้ง, กาบใบเน่า, โรคใบจุดสีน้ำตาล, ราแป้ง ในพืชต่างๆ เงาะ มะม่วง พริกไทย ถั่วเขียว ถั่วลิสง ถั่วเหลือง หม่อน ฝ้าย กก อ้อย พริก ฝรั่ง น้ำหนัก

ประโยชน์ และวิธีใช้

1. โรคราแป้งใน เงาะ ( Oidium nephelii) อัตราใช้ต่อน้ำ 20 ลิตร : 6 กรัม วิธีใช้ : พ่นระยะแทงช่อดอกทุก 15 วัน.

2. โรคแอนแทรกโนส ใน พริก ( Colletotrichum gloeosporioides ) อัตราใช้ต่อน้ำ 20 ลิตร : 12 กรัม วิธีใช้ : พ่นเมื่อเริ่มติดผลทุก 7 – 15 วัน

3. โรคใบจุดสีน้ำตาล ใน ฝ้าย ( Cercospora gossypina) อัตราใช้ต่อน้ำ 20 ลิตร : 8-10 กรัม วิธีใช้ : เริ่มพ่นในระยะฝ้ายติดสมอและพ่นทุก 14 วัน

4. โรคใบจุด ใน ถั่วลิสง ( Cercospora arachidicola) อัตราใช้ต่อน้ำ 20 ลิตร : 8-10 กรัม วิธีใช้ : พ่นเมื่ออายุ 30 – 45 วัน 3-4 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน