แคปแทน(captan)

เป็นสารกำจัดเชื้อรา dicarboximide ที่ให้ผลในทางป้องกัน รักษาและกำจัดโรคพืชให้หมเสิ้นไป

โรคพืชที่กำจัดได้

โรสแคป โรคเน่าดำ โรคเน่าสีน้ำตาล โรคใบจุด โรคราน้ำค้าง โรคใบไหม้  โรคแอนแทรตโนส โรคเน่าคอดินและโรคอื่นๆ

สูตรผสม

50%WP

80%WP

อัตราและวิธีใช้

สำหรับพืชทั่วไปใช้30-50กรัม /น้ำ20ลิตร

ข้อควรรู้

-เป็นพิษต่อปลา

-ห้ามผสมกับสารเคมีที่เป็นด่างและน้ำมัน