โปรคลอราช(prochloraz)

เป็นสารกำจัดเชื้อรา imidazole ออกฤทธิ์ให้ผลในทางป้องกันและกำจัดโรคพืช

โรคพืชที่กำจัดได้

โรคราแป้ง Fusarium , Septoriaspp.โรคสแคป Botrytis, Alternaria,Scleritina, Cercospora,Penniciliumspp. และโรคอื่นอีกจำนวนมาก

สูตรผสม

50%WP

อัตราการใช้

10-20 กรัม/น้ำ20ลิตร

ข้อควรรู้

-ใช้กับกล้วยไม้ขณะมีดอกทำให้สีของดอกซีดได้

-เป็นพิษต่อปลาแต่ปลอดภัยสำหรับผึ้งและแมลงที่มีประโยชน์อื่นๆ

-อาจใช้ฉีดพ่นร่วมกับสารกำจัดศัตรูพืชอย่างอื่นได้