ชื่อสามัญ : ไอโซโพรไทโอเลน(isoprothiolane)

ประโยชน์และวิธีใช้

-ใช้ป้องกัน+กำจัด โรคเหี่ยวสตอเบอรี่ โรคไหม้ของข้าว เหี่ยวยุบในผัก ราแป้งในถั่ว

ใช้ป้องกันกำจัดโรคไหม้ของข้าวที่เกิดจากเชื้อรา Pyricularia oryzae
อัตราใช้   +  20-40 cc. ผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นในแปลงที่มีโรคระบาดหรือพบว่าใบมีแผลขนาดปกติทั่วไป โดยเฉพาะในระยะที่ข้าวกำลังตั้งท้อง