1. เวียดนามปรับหนัก ‘พยากรณ์อากาศผิด’  กรุงเทพธุรกิจ
  2. Full coverage

{$excerpt:n}
Source: พยากรณ์อากาศ

เวียดนามปรับหนัก 'พยากรณ์อากาศผิด'