1. พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 4 กันยายน 2560 – 10 กันยายน 2560  อาร์วายที9
  2. ทั่วประเทศฝนน้อยลง – กทม.ฝนร้อยละ 40  VoiceTV
  3. เหนือ-อีสานยังมีฝนตก กทม.มีฝน40%ของพื้นที่  กรุงเทพธุรกิจ
  4. Full coverage

{$excerpt:n}
Source: พยากรณ์อากาศ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 4 กันยายน 2560 – 10 กันยายน 2560