1. อบต.บ้านช้างหนุนชาวบ้าน ตั้งกลุ่มเกษตรแปรรูปชุมชน  เดลีนีวส์
  2. Full coverage

Source: เกษตร