1. ปั้นหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ 8 แห่ง – thairath.co.th  ไทยรัฐ (ข่าวประชาสัมพันธ์) (ลงทะเบียน)
  2. คอลัมน์: จับประเด็น: พาณิชย์เร่งปั้น 8 หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ – RYT9.com  อาร์วายที9
  3. Full coverage

Source: เกษตร