1. ผนึกพลังนักศึกษาตามรอยพ่อสู้วิกฤติสารเคมีภาคเกษตร  กรุงเทพธุรกิจ
  2. Full coverage

Source: เกษตร