1. ปภ.เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม5จว.  TNN24
  2. ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 5 จังหวัด พร้อมประสานจังหวัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึง  อาร์วายที9
  3. Full coverage

{$excerpt:n}
Source: พยากรณ์อากาศ

ปภ.เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม5จว.