1. ภาพข่าว: ดูงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ @ สุขใจออร์แกนิกฟาร์ม – RYT9.com  อาร์วายที9
  2. ภาพข่าว: สามพรานโมเดล ร่วมกับมิตรผล เพิ่มความรู้เกษตรอินทรีย์  Newswit.com
  3. Full coverage

Source: เกษตร