1. เปิดงานตลาดนัดสินค้าเกษตร ชายแดนใต้ที่นราธิวาส  เดลีนีวส์
  2. Full coverage

Source: เกษตร