1. ชวนเด็กอาชีวะสร้างเกษตรอัจฉริยะจากแผนที่นำทาง  เดลีนีวส์
  2. Full coverage

Source: เกษตร