1. คอลัมน์: ฮอตนิวส์: พายุเข้าเลื่อนแข่งสวิงเจแปนซีเนียร์โอเพ่น  อาร์วายที9
  2. Full coverage

{$excerpt:n}
Source: พยากรณ์อากาศ

คอลัมน์: ฮอตนิวส์: พายุเข้าเลื่อนแข่งสวิงเจแปนซีเนียร์โอเพ่น