1. พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรระหว่าง 20 กันยายน 2560 – 26 กันยายน 2560  อาร์วายที9
  2. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนพยากรณ์อากาศ ระยะนี้ภาคเหนือมีฝนตกบางพื้นที่  สวท.ลำปาง (ข่าวประชาสัมพันธ์)
  3. อุตุชี้ไทยฝนลดน้อยลงเว้น’ตอ.-ใต้’ กทม.ฟ้าคะนอง30%  เดลีนีวส์
  4. Full coverage

{$excerpt:n}
Source: พยากรณ์อากาศ

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรระหว่าง 20 กันยายน 2560 – 26 กันยายน 2560