1. ฝนตกต่อเนื่อง 2 วัน ทำหลายพื้นที่ของสงขลาน้ำท่วมสูง สวนยางพาราน้ำล้นตลิ่งเอ่อเข้าท่วม  ประชาชาติธุรกิจ
  2. Full coverage

{$excerpt:n}
Source: พยากรณ์อากาศ

ฝนตกต่อเนื่อง 2 วัน ทำหลายพื้นที่ของสงขลาน้ำท่วมสูง สวนยางพาราน้ำล้นตลิ่งเอ่อเข้าท่วม