1. ย้ำมรสุมพาดผ่าน’4ภาค’ฝนชุก ไม่เว้น’กทม.’ตกต่อเนื่อง  เดลีนีวส์
  2. Full coverage

{$excerpt:n}
Source: พยากรณ์อากาศ

ย้ำมรสุมพาดผ่าน'4ภาค'ฝนชุก ไม่เว้น'กทม.'ตกต่อเนื่อง