1. พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2560 – 4 ตุลาคม 2560  อาร์วายที9
  2. ไทยฝนเพิ่มขึ้น กทม.ตก 70%  โพสต์ทูเดย์
  3. ไทยมีฝนเพิ่มขึ้น กทม.ฝน70%ของพื้นที่และตกหนักบางแห่ง  กรุงเทพธุรกิจ
  4. Full coverage

{$excerpt:n}
Source: พยากรณ์อากาศ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2560 – 4 ตุลาคม 2560