1. พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรระหว่าง 29 กันยายน 2560 – 05 ตุลาคม 2560  อาร์วายที9
  2. ไทยมีฝนเพิ่มขึ้น กทม.มีฝน70%ของพื้นที่  กรุงเทพธุรกิจ
  3. ไทยฝนเพิ่มขึ้น กทม.ตก 70%  โพสต์ทูเดย์
  4. Full coverage

{$excerpt:n}
Source: พยากรณ์อากาศ

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรระหว่าง 29 กันยายน 2560 – 05 ตุลาคม 2560