1. แค่บริหารเวลาทำนา น้ำไม่ท่วมได้ข้าวครบ  เดลีนีวส์
  2. Full coverage

{$excerpt:n}
Source: พยากรณ์อากาศ

แค่บริหารเวลาทำนา น้ำไม่ท่วมได้ข้าวครบ