1. พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรระหว่าง 02 ตุลาคม 2560 – 08 ตุลาคม 2560  อาร์วายที9
  2. ทั่วไทยฝนตกหนักต่อเนื่อง กรุงเทพฝน80%ของพื้นที่  บ้านเมือง
  3. ไทยตอนบนฝนตกชุกหนาแน่น-กทม.80%ของพื้นที่  สำนักข่าว ไอเอ็นเอ็น
  4. Full coverage

{$excerpt:n}
Source: พยากรณ์อากาศ

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรระหว่าง 02 ตุลาคม 2560 – 08 ตุลาคม 2560