1. พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรระหว่าง 04 ตุลาคม 2560 – 10 ตุลาคม 2560  อาร์วายที9
  2. ไทยฝนตกชุกหนาแน่น กทม.มีฝน80%ของพื้นที่  กรุงเทพธุรกิจ
  3. ทั่วไทยฝนตกหนักต่อเนื่อง กรุงเทพฝน80%ของพื้นที่  บ้านเมือง
  4. Full coverage

{$excerpt:n}
Source: พยากรณ์อากาศ

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรระหว่าง 04 ตุลาคม 2560 – 10 ตุลาคม 2560