1. พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม 2560 – 12 ตุลาคม 2560  อาร์วายที9
  2. ทั่วไทยฝนเริ่มลดลง กทม.-ปริมณฑลตก60%ของพท.  TNN24
  3. Full coverage

{$excerpt:n}
Source: พยากรณ์อากาศ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม 2560 – 12 ตุลาคม 2560