1. สมกับยุค Proptech จริงๆ ! หุ่นยนต์ก็มาแล้ว ถึงคิวลำโพง Alexa ภาษาไทย มาใช้กับลูกบ้าน “แสนสิริ” ปีหน้า  Positioning Magazine
  2. Full coverage

{$excerpt:n}
Source: พยากรณ์อากาศ

สมกับยุค Proptech จริงๆ ! หุ่นยนต์ก็มาแล้ว ถึงคิวลำโพง Alexa ภาษาไทย มาใช้กับลูกบ้าน “แสนสิริ” ปีหน้า