1. แสนสิริดึง Amazon Web Services สร้างระบบสั่งงานด้วยเสียงในบ้านภาษาไทย  เว็บแบไต๋
  2. SIRI ดึงเทคโนโลยีAmazon Web Servicesเปลี่ยนนวัตกรรมที่อยู่อาศัย นำร่องระบบสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยครั้งแรกปี 61  อาร์วายที9
  3. Full coverage

{$excerpt:n}
Source: พยากรณ์อากาศ

แสนสิริดึง Amazon Web Services สร้างระบบสั่งงานด้วยเสียงในบ้านภาษาไทย