1. สั่งเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำ  ช่อง 7
  2. Full coverage

{$excerpt:n}
Source: พยากรณ์อากาศ

สั่งเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำ