1. ‘แสนสิริ’ชูนวัตกรรม’เอไอ’ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล  กรุงเทพธุรกิจ
  2. Full coverage

{$excerpt:n}
Source: พยากรณ์อากาศ

'แสนสิริ'ชูนวัตกรรม'เอไอ'ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล