1. @ข่าวหน้า1@ กรุงเก่าเสริมพนังกั้นน้ำ ป้องท่วมโบราณสถาน อุตุฯโต้ลือพายุจ่อ3ลูก  ข่าวสด
  2. Full coverage

{$excerpt:n}
Source: พยากรณ์อากาศ

@ข่าวหน้า1@ กรุงเก่าเสริมพนังกั้นน้ำ ป้องท่วมโบราณสถาน อุตุฯโต้ลือพายุจ่อ3ลูก