1. สพฐ.ส่งหนังสือทุกเขตพื้นที่เตรียมรับภัยน้ำท่วม  อาร์วายที9
  2. Full coverage

{$excerpt:n}
Source: พยากรณ์อากาศ

สพฐ.ส่งหนังสือทุกเขตพื้นที่เตรียมรับภัยน้ำท่วม