1. พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2560 – 25 ตุลาคม 2560  อาร์วายที9
  2. ทั่วไทยฝนลดลง กทม.ตก40%ของพท.  TNN24
  3. ไทยมีฝนลดลง กทม.ฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่  กรุงเทพธุรกิจ
  4. Full coverage

{$excerpt:n}
Source: พยากรณ์อากาศ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2560 – 25 ตุลาคม 2560