1. พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรระหว่าง 20 ตุลาคม 2560 – 26 ตุลาคม 2560  อาร์วายที9
  2. ทั่วไทยฝนลดลง กทม.ตก40%ของพท.  TNN24
  3. Full coverage

{$excerpt:n}
Source: พยากรณ์อากาศ

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรระหว่าง 20 ตุลาคม 2560 – 26 ตุลาคม 2560