1. (มีต่อ)’ฝนหลวง’น้ำพระราชหฤทัยจากฟ้า  อาร์วายที9
  2. Full coverage

{$excerpt:n}
Source: พยากรณ์อากาศ

(มีต่อ)'ฝนหลวง'น้ำพระราชหฤทัยจากฟ้า